Start Planning
Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag 2025 en 2026

Hemelvaartsdag wordt gevierd op de 40e dag na Pasen. Het is een christelijke feestdag die de hemelvaart van Christus herdenkt. Net als Pasen varieert de datum van Hemelvaartsdag elk jaar.

JaarDatumDagFeestdagen
202529 meidonderdagHemelvaartsdag
202614 meidonderdagHemelvaartsdag
Scroll naar beneden op de pagina voor de data van voorgaande jaren.

Volgens het Evangelie van Lucas en de Handelingen der apostelen verscheen Jezus aan zijn discipelen gedurende de 40 dagen na zijn opstanding. Op de 40e dag leidde hij de discipelen naar de Olijfberg en droeg hen op in Jeruzalem te wachten op de Heilige Geest, waarna hij opsteeg naar de wolken. Toen verschenen er twee engelen, die hen vertelde dat Jezus in glorie naar de aarde zou terugkeren, precies zoals hij die dag was opgestegen.

In de vierde eeuw overtuigden John Chrysotam en Gregory van Nyssa Augustinus om het feest van de Hemelvaart te vieren. In geschrifte vermelden de twee dat vieringen van de hemelvaart dateren uit 68 na Christus, maar het enige verslag van de viering is tijdens de heerschappij van Augustinus.

Op Hemelvaartsdag bezoeken mensen kerkdiensten om de hemelvaart van Jezus te vieren. De paaskaars wordt uitgeblazen. Er zijn processies met fakkels en vaandels. Groenten en fruit worden ook in de kerk gezegend.

In Brugge vindt de Processie van het Heilig Bloed plaats op Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan de processie voeren burgers in karren of te paard verhalen op uit het Oude Testament, sprekend over het leven van Jezus en de geschiedenis van Brugge. De processie begint met mensen die zich als pelgrims en farao’s kleden, terwijl anderen zich kleden als dieren zoals kamelen en ezels.

Veel van degenen in de processie zijn kerkambtenaren, leden van de Broederschap van het Heilig Bloed, die zorgen voor het reliekschrijn. Er zijn ook praalwagens, bands en koren in de processie. Een flesje met wat wordt gezegd dat het gedroogd bloed van Jezus Christus is, wordt door de menigte gevoerd in de hoop dat het weer vloeibaar wordt.

Voorgaande jaren

JaarDatumDagFeestdagen
20249 meidonderdagHemelvaartsdag
202318 meidonderdagHemelvaartsdag